rekrutacja

Napływ zagranicznych inwestorów

Polska staje się ostatnio jednym z najistotniejszych obiektów zainteresowania wielkich, zamożnych, zagranicznych inwestorów. Dlaczego? Nasz kraj jest dla nich bowiem stosunkowo tani (dzięki czemu mogą u nas żyć jeszcze zamożniej, niż u siebie, gdzie utrzymanie kosztuje o wiele więcej). Ponadto, nasz rodzimy, krajowy rynek jest otwarty na nowe inwestycje, wiele „luk” rynkowych pozostaje jeszcze niewypełnionych, […]