Hydroizolacje w budownictwie i ich znaczenie

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak bardzo szkodliwe działanie na obiekty budowlane ma woda. Zawilgocone mury tracą przede wszystkim izolacyjność cieplną, a długotrwały stan zawilgocenia może doprowadzić do obniżenia ich nośności i osłabienia elementów konstrukcji. Dodatkowo wilgoć sprzyja powstawaniu pleśni i grzybów, co może spowodować alergię i być przyczyną wielu innych chorób.

Hydroizolacje w budownictwie – jak wybierać?

Aby ochronić elementy budynku przed zawilgoceniem i związanymi z nim destrukcyjnymi skutkami, stosuje się hydroizolacje. Warto dodać, że ważne jest nie tylko samo zastosowanie hydroizolacji, ale także jej odpowiednie dobranie i prawidłowe wbudowanie.
Wybierając rodzaj materiału izolacyjnego należy wziąć pod uwagę:
– typ i przeznaczenie izolowanego budynku,
– miejsce wbudowania izolacji,
– warunki klimatyczne i gruntowo-wodne,
– dodatkowe wymagania, np. sanitarne, stawiane budynkom.

Dzięki ciągłemu postępowi technicznemu, wykorzystuje się zarówno coraz lepsze materiały budowlane, jak i skuteczniejsze oraz trwalsze tworzywa izolacyjne.

Hydroizolacje w budownictwie – rodzaje

Ze względu na sposób ułożenia, hydroizolacje w budownictwie dzielimy na:
– izolacje pionowe wykorzystywane do zabezpieczenia m. in. ścian zewnętrznych czy ścian fundamentów,
– izolacje poziome mające zastosowanie w fundamentach, stropach czy dachach.
	hydroizolacje w budownictwie

Z uwagi na rodzaj zagrożenia wodą wyróżnia się hydroizolacje:
– parochronne (paroizolacje) zabezpieczające przegrody budowlane przed przenikaniem pary wodnej; układa się je w ścianach, dachach i pod posadzkami;
– przeciwwodne podzielone ze względu na stopień obciążenia wodą na izolacje typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

Biorąc pod uwagę materiały, z których są wykonane, hydroizolacje można podzielić na:
– izolacje mineralne, a wśród nich: płynne folie mineralne, mineralne zaprawy cienkowarstwowe, krystalizujące powłoki hydroizolacyjne oraz maty bentonitowe;
– hydroizolacje bitumiczne cienkowarstwowe, grubowarstwowe oraz papy i membrany samoprzylepne;
– hydroizolacje z tworzyw sztucznych.