Kto jest ojcem dziecka?Kobiety, które chcą zajść w ciąże zastanawiają się zwykle, czy ich dziecko będzie zdrowy, czy nic mu nie zagraża i czy nie jest obciążone jakimiś genetycznymi, chorobotwórczymi markerami. Ażeby mieć tę pewność i świadomość, jakim sposobem będzie przebiegała ciąża i jaki będzie poziom zdrowia noworodka, pożądane byłoby przeprowadzić badania genetyczne. Na dzień współczesny nie są one wcale aż tak kosztowne, a w niektórych wypadkach dokłada do nich NFZ w związku z tym ich wykonanie wydaje się być niezmiernie rozumnym posunięciem.


Z takimi badaniami zyskujemy albowiem pewność. Nasze organizmy są niezwykle wielorakie. Czasami pewne cechy uwydatniają się u konkretnej jednostki, w innym przypadku nie ma miejsca taka sytuacja. Pod warunkiem że jesteśmy świadomi tego, jak wygląda nasz kod genetyczny, zdołamy przeciwdziałać konkretnym chorobom, a nawet sprawnie z nimi walczyć i łagodzić niebezpieczeństwo ich wystąpienia. Usg ciąży łódź przeprowadzimy w odpowiednich jednostkach lekarskich, w szpitalach i dodatkowo specjalnych laboratoriach diagnostycznych, jakie mają do tegoż uprawnienia. Badań takich nie trzeba się bać, nie są boleściwe, a na wyniki nie trzeba oczekiwać długo. Największe zastosowanie znalazły niechybnie w wyznaczaniu ojcostwa. Bo mimo tego, że nie egzystujemy w bardzo rozwiązłych czasach, to po wielokroć zdarza się tak, że nie jedynie ojcowie nie wiedzą, czy są tak w rzeczywistości biologicznymi tatami dzieci, które wychowują, ale od czasu do czasu nawet mamy nie mają pojęcia, kto jest tatą ich dziecka. Z badań genetycznych wolno wówczas skorzystać też wtedy, podczas gdy chcemy określić ojcostwo. Ich rezultat jest na ogół nieomylny w 100%, albowiem już powyżej 97% właściwie nie może zdarzyć się pomyłka. Jeżeli genom jest tak podobny, to prawdopodobieństwo omyłki istnieje tak niskie, że niemalże niemożliwe. Badania genetyczne można wykonać pobierając materiał tkankowy do analizy. Zdoła być nim ślina, włosy lub posoka.