Leczenie depresji Kraków

http://psychoterapia-horyzonty.pl/Ciaza_i_wczesne_macierzynstwo

Po pierwsze: co to jest depresja? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym.W ciągu całego życia choruje na nią kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta jest dwa razy częściej spotykana u kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, dodatkowo warto wspomnieć iż, drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niepokojący jest fakt że, ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Z tego względu niezwykle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza) kwestią jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia wśród społeczeństwa. Podstawowe objawy depresji to smutek, brak radości życia, nieumiejętność odczuwania radości i przyjemności, zaburzenia snu (bezsenność albo przeciwnie nadmierna potrzeba snu), brak energii utrudniający pracę, a nawet wykonywanie normalnych codziennych czynności, poczucie braku nadziei i perspektywy oraz rozmaite dolegliwości somatyczne. Depresja to choroba, która ma wiele postaci. Leczenie depresji więc jest różnorodne. Dzięki postępowi medycznemu rozwinęły się również metody leczenia tej choroby. Środki farmakologiczne to nie jedyna opcja w leczeniu depresji, chociaż stanowią jej integralną część. Istnieje wiele różnych metod terapeutycznych m.in. psychoterapia. Najważniejsze jest jednak w psychoterapii to, że pozwala ona na szybszy powrót pacjentów do zdrowia oraz wzmocnienia efektów farmakoterapii. Jak wiadomo, leczenie depresji jest sprawniejsze, jeśli chory wierzy w jego rezultaty i ma silną motywację do poprawy swojego stanu zdrowia.
W Polsce znajdziemy wiele ośrodków terapeutycznych dla schorzenia jakim jest depresja. Leczenie depresji Kraków jest tez możliwe. W samym Krakowie znajdziemy ponad 300 specjalistów w tej dziedzinie, a najbliższy termin wizyty można umówić od ręki nawet przez internet.