Manometr różnicowy

W dzisiejszych czasach wszelkiego rodzaju pomiary zostały zelektronizowane i są wykonywane przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju zaawansowanych urządzeń oraz technologii. Przykładem jest manometr różnicowy, który służy do oznaczania różnicy pomiędzy dwoma występującymi ciśnieniami. Urządzenie tego rodzaju jest wykorzystywane przede wszystkim przy kontrolowaniu zanieczyszczeń filtrów umieszczanych w zbiornikach wodnych, dokonywania pomiaru poziomów cieczy w zbiornikach zamkniętych, określania wielkości ciśnienia, w tak zwanych pomieszczeniach czystych, a także określania charakteru przepływu wszelkich mediów gazowych oraz płynnych.

manometr różnicowy

Manometr różnicowy znajduje również szerokie zastosowanie w układach pompowych oraz systemach sterowania pompami.
Budowa urządzenia opiera się przede wszystkim na odpowiednim doborze elementów ciśnieniowych, a także rurowych, które stanowi membrana, obudowa, tak zwana rurka Bourdona, a także wiele innych elementów. Manometr różnicowy, który posiada wysokiej klasy, wspomniane wcześniej wyposażenie, pozwala na dokonywanie pomiarów od zera do tysiąca barów. Należy również zauważyć, iż urządzenie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo pomiarów, zarówno skrajnie niskich, jak i skrajnie wysokich wartości.
Manometr różnicowy posiada tak zwane komory ciśnieniowe, które są oddzielone za pomocą elementu ciśnieniowego. Podczas gdy urządzenie dokonuje pomiaru i okaże się, że wartości mierzonych ciśnień są identyczne, wówczas wspomniany wcześniej element ciśnieniowy nie wykonuje żadnego ruchu, nie wskazuje ciśnienia. Natomiast w sytuacji, gdy manometr różnicowy wykryje, iż jedno z ciśnień ma wartość większa od drugiego, wówczas w wyniku jego pracy uzyskuje się tak zwane ciśnienie różnicowe. Proces przesunięcia się elementu ciśnieniowego, na skutek występowania różnic w mierzonych wartościach ma charakter mechaniczny.
Na rynku można spotkać manometr różnicowy standardowy, jak również w wielu ulepszonych wersjach, charakteryzujący się na przykład wyższą odpornością na korozję, co jest szczególnie istotne w przypadku jego zastosowanie w przemyśle chemicznym oraz procesowym.
Można spotkać również manometr różnicowy posiadający wbudowany wskaźnik ciśnienia roboczego, które odgrywa bardzo często istotne znaczenie w procesie monitorowania filtrów oraz pracy pomp. W przypadku takiego urządzenia istnieje możliwość jednoczesnego dokonywania odczytów ciśnienia roboczego oraz ciśnienia różnicowego na wyświetlaczach, nie zachodzi konieczność wprowadzania dodatkowych punktów pomiarowych oraz przeprowadzania uszczelnień.