Nieniszczące metody badania materiałów

Badania defektoskopowe to metoda mieszcząca się w dyscyplinie zagadnień określanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe badania w podstawowej mierze dążą do odkrycia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Omawiany model badań umożliwia detekcję wad materiałów, między którymi wyszczególnić można między innymi szczeliny, odwarstwienia, ubytki korozyjne, wtrącenia, pustki, pęknięcia, łuski. W defektoskopii używa się kilka metod. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, z wykorzystaniem której jesteśmy w stanie sprawdzać materiały metalowe. W metodzie tej wyróżnia się submetody do których należą: elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie; magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych. Kolejną strategią jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim oraz na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma. Wśród metod defektoskopowych wydziela się dodatkowo metody ultradźwiękowe i akustyczne które można podzielić na podmetodę echa, cienia i rezonansową. Inne metody to w szczególności metody termograficzne i penetracyjne.

metody badań nieniszczących

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dostarczają szansę wykrywania zarówno wad wewnętrznych i powierzchniowych. Badania te wykorzystuje się zazwyczaj do obserwacji jakości materiałów. badania kompozytów będą oferowane w postaci badań produktów kompozytowych. Umożliwiają uzyskiwanie badań wytrzymałościowych przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to między innymi na weryfikację stanu naprężeń porównując to do testowanych elementów. Badania kompozytów mogą być także niszczące, dzięki temu pozwalają na określenie wytrzymałości. W następnej kolejności to umożliwia weryfikację parametrów eksploatacyjnych. A to ma wpływ na walidację użyteczności produktów w realnych zastosowaniach.

metody badań nieniszczących

Badania kompozytów

Wspominając o badaniach kompozytów zasadnicze przesłanie ma określenie definicji materiału kompozytowego. Jest to wyrób o budowie niejednorodnej. Towar ten złożony jest z paru cześci. Komponenty te mają nadzwyczaj bogate cechy. Z reguły jakiś komponent to lepiszcze. Występują takie rodzaje kompozytów jak: nanokompozyty, stopy strukturalne, mikrokompozyty, laminaty.