Technologie palowania fundamentów

Palowanie to po prostu metoda osadzania fundamentu w gruncie. Wykorzystuje się w tym celu technologię stałych pali. Wykonuje się je, gdy na fundament, a za jego pośrednictwem i grunt, przenoszone są duże siły skupione. Sytuacja taka ma miejsce np. przy budowie mostów i wiaduktów, wieżowców, budowli hydrotechnicznych, a także do zabezpieczenia wykopów i skarp. Warto wiedzieć, że palowanie można wykonać w kilku odmiennych technologiach. Na czym polegają różnice między nimi?

Palowanie w rurach obsadowych

Palowanie w rurach można wykonać kilkoma metodami. Najbardziej popularna jest metoda KPF (Franki). W praktyce, metoda ta wygląda tak, że na dnie rury obsadowej tworzy się korek z betonu albo ewentualnie kruszywa. Owy korek wbija się przy użyciu młotów. Po wbiciu na właściwą głębokość tworzy się trzon pala. Rurę usuwa się, a wysychająca mieszanka betonowa tworzy pal.
Alternatywą dla tej metody jest metoda Vobro. Polega ona na tym, że w ziemię wbija się rury zakończone stalowym lub żelbetonowym butem. Do wnętrza rury wsypuje się plastyczne mieszanki betonowe. Następnie usuwa się rurę, a pal pozostaje wbity w grunt.

Formowanie pali w gruncie w otworach wierconych

Metoda Wolfsholz polega na tym, że rurę obsadową wprowadza się w otwór wiertniczy wykonywany zazwyczaj ręcznie przy użyciu prostych narzędzi. Do rury doprowadzone jest sprężone powietrze, które wypycha z niej wodę gruntową, ale równocześnie wciska płynny beton.
Metoda HW jest bardzo zbliżona do metody Wolfsholz. Różnica polega wyłącznie na sposobie wiercenia otworów pod rury. Innym rozwiązaniem jest użycie zestawu silników hydraulicznych, które wkręcają rurę w grunt. W metodzie Salzgitter otwór pod pal jest wykonywany przy użyciu wierteł, które w ruch wprawia stół obrotowy lub żerdź wiertnicza. Wyjątkową technologią jest metoda Icos – Weder. Polega ona na drążeniu otworu w płuczce iłowej.

Gotowe pale

Innym rozwiązaniem jest wbijanie w ziemię gotowych pali. Produkuje się je z żelbetony, drewna, oraz stali. Istnieją też pale sprężone.