Weryfikacja kanalizacji

Gdy prowadzimy prace remontowe sieci kanalizacyjnej, najważniejszą sprawą staje się prędkie oraz sprawne umiejscowienie. Zwykle realizowano tego przez odgrzebanie konkretnego zakresu rur kanalizacyjnych i wykrycie źródła usterki na przykład przecieku. Zdarzają się jednakże przypadki, kiedy niewielka wada jest tak spora, iż jesteśmy skazani reagować szybko, a typowe odszukanie jej przyczyny jest niemożliwe. Najlepszym rozwiązaniem, które można w tamtym czasie zastosować jest inspekcja TV.

Inspekcja TV

inspekcja tv

Korzysta z tej usługi mnóstwo firm wykonujących remonty kanalizacji. Inspekcja TV, innymi słowy kontrola za pomocą kamery video to teraz jeden z zasadniczych oraz najistotniejszych części prawidłowej inspekcji eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych. Polega ona na wejściu do wnętrza rur kanalizacyjnych specjalnej kamery. Operator posiadający należyte upoważnienia, sterując jej pracą, może dokonać inspekcji wizualnej stanu systemu kanalizacyjnego jak i przeprowadzić wszelkie testy potrzebne do zrealizowania prac remontowych.

Inspekcja TV to skuteczna i powszechnie stosowana metoda. Pozwala nie tylko na szybkie odszukanie wielu prawdopodobnych usterek sieci kanalizacyjnej. Przy użyciu pracy kamery video można zlokalizować nieszczelności w scalaniu rur a także pęknięcia na ich powierzchni, jakie wywołują wydostawanie się rynsztoków poza rurociąg, czy również przedostawanie się wody do jego wnętrza. Zjawiska takie mogą prędko doprowadzić do solidnego,a nawet nieodwracalnego uszkodzenia rur oraz uczynić przymus ich wymiany.

inspekcja tv

Inspekcja TV jest w stanie okazać się też z powodzeniem wykorzystywana do zrealizowania kontroli rur w budynkach, w których jest to skomplikowane ze względu na sporą ilość łuków. Aparat video pozwoli na ocenę ich faktycznego stanu technicznego. Przyzwoli także na zlokalizowanie wszystkich istniejących w instalacji przyłączy, diagnostyki poziomu zespoleń, powierzchni wewnętrznych rur. Zręczny operator odkryje również wszystkie prawdopodobne pęknięcia, przesunięcia rur, co pozwoli szybko zareagować, uczynić niezbędnych prac remontowych a także uniknąć nawet zalania całego budynku.